Xavier, Francisco, mensagem de, 1071
Xifópagos, e o problema da alma, 150
Xumenè, entrevista de, 1601